Tarpautinis futbolo fanų turnyras 2013

Trisdešimt du kartus iš eilės po bent kartą per metus rengiamas tarptautinis futbolo fanų čempionatas pirmą kartą savo istorijoje nebuvo užbaigtas. Daugelis jau skaitė įvairiuose naujienų portaluose ir per žinias matė bei girdėjo įvykių versijas iš organizatoriaus ir policijos pareigūnų pusės, kai kur buvo aprašyti ir fanų įspūdžiai
Ultras.lt savo ruožtu taip pat jautė pareigą aprašyti šį įvykį ir atsakyti į su tolesne čempionato eiga susijusius klausimus. Tam reikalui nutariau pakalbinti Pietų IV ultrų lyderį Storą apie įncidentus su vietiniais, prasidėjusius dar šeštadienį, o nemalonią kulminaciją pasiekusius sekmadienį vakare..

 

– Papasakok, nuo ko prasidėjo konfliktas tarp vietinių ir fanų? Žinia, jis įvyko dar šeštadienį. Kas ten atsitiko?

 

Vienam vietiniui nepatiko, kad vienas iš fanų flirtuoja su pardavėja. Pardavėja – vietinė, o flirtuoti su ja sau leidžia kaži koks atvykėlis. Vietiniams buvo paaiškinta, kas prie ko, tada jie pasikvietė savo draugų, tačiau gavo malkų. Tada vietinių šutvė bandė keršyti: atsivedė draugų ir sužalojo vienam vaikinui iš Pirmosios Armados galvą, kuris tuo metu buvo lauke prie salės. Vos supratę, kas įvyko, salėje buvę fanai išbėgo laukan, tačiau vietiniai, juos pamatę, išsigandę pabėgo ir užsibarikadavo savo bute name, esančiame šalia salės.

 

Po to viskas buvo ganėtinai ramu, nors naktį irgi buvo tokių incidentų, kuriuos jau vėliau apibendrinus (nes šoko būsenoje tą padaryti buvo sunku) galima buvo suprasti, jog vietiniai sekiojo kiekvieną fanų žingsnį. Naktį jėga buvo ne vietinių pusėje ir visa, kas jiems pavykdavo, tebuvo bandymai prisikabinti ir pabėgti. Tiesa, dar vakare po pirmojo incidento, vietiniai gyventojai mus įspėjo, kad buduliai keršys. Bet kas galėjo pagalvoti, kad šitaip viskas gali baigtis?

 

– Kaip viskas vyko sekmadienį?

 

Vietiniai atėjo, sudaužė, kas buvo aplinkui ir bandė įsiveržti į vidų. Viską išgelbėjo praktiškai vienas vaikinas iš Pietų IV, kuris ir pranešė, kas vyksta, vos pamatęs vietinius. Tada dalis žmonių, kuri nebuvo apimta baimės, sureagavo į situaciją, nubėgo apačion, kažkiek atlaikė vietinius. Po kurio laiko suprasta, kas vyksta, o vyko viskas dviem frontais: dalis užpuolikų bandė veržtis į salę pirmame aukšte, o kita dalis – į antrą aukštą. Trims užpuolikams bandant įsiveržti vidun, vienas prarado galimybę kovoti – jam teko pabendrauti su mumis, o tuo tarpu jo du draugeliai spėjo išnešti kailį.

 

Vėliau paaiškėjo, kad jis buvo kaime labai žinoma persona – viso kaimo „vierchas”. Atvykus policijai jis bandė aiškinti, jog nukentėjo visai be priežasties – esą užsuko futbolo pažiūrėti. Su laužtuvu ir kauke… Įdomu, už „Šiaulius” ar „Ekraną” ketino sirgti?

Nežinau, kada pabėgo tie, kas bandė veržtis viršun, bet apačioje esantys išsigando jų link mesto stroboskopo – turbūt pagalvojo, kad tai – kokia granata ir movė laukan. Tada dalis žmonių išėjo is salės ir pamatė vietinius issirikiavusius lauke salės šone. Ten jau buvo absoliučiai nebe vietinių persvara. Užpuolikų vadas buvo gudriai suplanavęs akciją, bet visa likusi jo bendražygių minia tokia pat gudri nebuvo: bėgdami laukan išmėtį ginklus, įsibaugino. Su tais pačiaus jų ginklais mes ėmėme juos vytis, bet jie bėgo neatsigręždami. Vienas jų bandė stabdyti savo draugelius, bet jie neklausė, tai pabėgo ir jis. Bandė kaimiečiai išsišokti, bet baigėsi tuo, jog supratę, kad ne ant to pataikė, skuodė ausis suglaudę.

Tačiau blogiausia buvo tai, kad kažkokių nusususių 15-20 kaimo japų nutraukė čempionatą. Manau, jei salė nebūtų buvus tiek sugadinta, būtume galėję žaisti toliau. O vietiniai patyrė tokį pralaimėjimą, kad jau nebūtų atsigavę ir dar iš kažkur prisikviesti trūkstamos chebros potencialo neturėtų.

Vienas fanų čempionato dalyvis, nenorėjęs skelbtis, kas esąs, Ultras.lt sutiko trumpai papasakoti savo įspūdžius apie sekmadienio incidentą, tikrąja to žodžio prasme, iš kitos pusės – užpuolikams braunantis į salę vaikinas nuo jų spėjo nukentėti dar lauke ir papasakojo, ką matė iš šono.

 

Užpuolikams artėjant kiek tolėliau nuo salės aš ir dar pora žmonių stovėjome lauke ir rūkėme. Staiga prie manęs pribėgo vienas vietinis ir ėmė į akis purkšti ašarines dujas. Surėkiau, jog reikia bėgti, ir pasileidau salės link, tačiau mane pasivijo daugiau užpuolikų, kurių prieš tai nebuvau pastebėjęs, pargriovė ant žemės ir pajutau smūgių krušą. Gerokai mane apdaužę užpuolikai nubėgo į salės vidų, o aš likau gulėti lauke.

 

Pastebėjau, jog visi užpuolikai buvo kaukėti, turėjo koordinatorių, kuris jiems davinėjo įsakymus, nes pati gauja buvo gana pasimetus, vis pergyveno, ar neatvažiuoja policija. Jie puikiai žinojo įėjimus į salę, nes bandė apeiti per kitur, bet jiems nesigavo ir paskui puolė mūsiškius visi kartu. Tolėliau mačiau stovint automobilį, kuris vis karts nuo karto sušviesdavo – matyt, davinėjo tam tikrus signalus. Išbėgę iš salės jie jau norėjo trauktis, bet jiems dar teko bandyti pasiimti saviškį. Tačiau šie bandymai nepavyko.

 

Toliau kalbiname Storą.

– Kaip įvertintum patį fanų čempionatą, jo eigą iki šio incidento?

 

Vertini galima visiškai blogai, blogiausiai, kaip tik įmanoma… Čempionatas yra vientisas renginys ir vertintį jį galima tik esant pradžiai ir pabaigai, o šiuo atveju jis nesibaigė.

 

– Nors čempionato negalima laikyti baigtu, tačiau, kaip žinome, medaliai ir taurė už pirmą vietą atiteko Karpatams. Kodėl buvo nuspręsta taip padaryti?

 

Karpatų komanda važiavo iš Lvovo 800 kilometrų ir pateko į pusfinalį, jų rezultatai buvo geriausi iš visų koamndų. Turnyras nesibaigė ne dėl jų kaltės, o turbūt dėl mūsų, jog nesugebėjome tokio incidento išvengti ar laiku jo sustabdyti. Dėl šios priežasties Karpatams buvo įteikta pirmosios vietos nugalėtojų taurė ir medaliai – kaip savotiškas paguodos prizas, tačiau tai nereiškia, jog jie tapo šio turnyro pirmos vietos nugalėtojais.

 

Interviu pabaigoje Storas pridūrė, jog iš tiesų Ariogala jį nustebino. Atrodo, miestelis gyvena sovietmečio ar ankstyvojo posovietmečio kaimo gyvenimo ritmu. Na, aišku – ne visi. Tie, kurie padėjo organizuoti turnyrą nemokamai ir neatlygintinai, nusipelnė didžiausios pagarbos ir padėkos.

Ultras.lt dėkoja abiems fanų čempionato dalyviams už interviu ir linki jiems bei visiems nukentėjusiems kuo greičiau pasveikti nuo patirtų sužalojimų ir labai dėkoja turnyrą padėjusiems surengti ariogaliečiams

Straipsnis iš Ultras.lt

Comments are closed.

Kitos rungtynės

Išvykų TOP 5
Prisijunk prie Mūsų!